เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล/ส่งเสริมป้องกันโรค ปี 2555
ไฟล์แนบ:scd.PDF
เรียน  รพ.สุรินทร์, สสอ. และ รพ.สต.ทุกแห่ง

  
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล/ส่งเสริมป้องกันโรค ปี 2555 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 ธค.54   อ.ลำดวน  ท่าตูม  จอมพระ  ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก
รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 ธค.54   อ.สังขะ สำโรงทาบศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สนม รัตนบุรี
รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 ธค.54   อ.ศีขรภูมิ  บัวเชด  โนนนารายณ์   เมือง  เขวาสินรินทร์   รพ.สุรินทร์

โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
หมายเหตุ วันประชุมโปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ ปลั๊กต่อพ่วง และฐานข้อมูล HosXP-pcu  มาด้วย

โพสต์โดย : สกาวรัตน์ แดงมันฮับ วันที่โพสต์ : 08-12-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1922
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com