เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบ:CCRBMK8.pdf
 เรียน  ผอ.รพศ.สุรินทร์ / ผอ.รพช.ทุกแห่ง / สสอ.ทุกอำเภอ 
    ด้วยศูนย์ประสานงาน เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( E - Saan Software Park ) องค์กรกำกับในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 11 หลักสูตร ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
  โทร. 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-11-2554 จำนวนผู้อ่าน : 820
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com