เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า ๘,๐๐๐ คน (๓๒ แห่ง) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (๓ แห่ง)
เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์  สสอ.ทุกแห่ง (ตามรายชื่อ)

      ขอเชิญผู้มีรายชื่อเข้าประชุมชี้แจงนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดใหญ่ ประชากรมากกว่า ๘,๐๐๐ คน (๓๒ แห่ง) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (๓ แห่ง) ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้
      ๑.      สาธารณสุขอำเภอกาบเชิง  และ ผอ.รพ.สต.โนนสวรรค์
     ๒.      สาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์  และ ผอ.รพ.สต.เขวาสินรินทร์  
     ๓.      สาธารณสุขอำเภอท่าตูม  และ ผอ.รพ.สต.เมืองแก
    ๔.      สาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก  และ ผอ.รพ.สต.ตาเมียง   โคกกลาง
    ๕.      สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี  และ ผอ.รพ.สต.หนองบัวบาน
    ๖.      สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค์  และ ผอ.รพ.สต.แจนแวน   ณรงค์   ศรีสุข   ตรวจ
   ๗.      สาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ  และ ผอ.รพ.สต.จารพัต
   ๘.     
สาธารณสุขอำเภอสังขะ  และ ผอ.รพ.สต.สะกาด  ตาตุม  ทับทัน  บ้านจารย์  ขอนแตก  พระแก้ว
   ๙.      สาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ  และ ผอ.รพ.สต.สำโรงทาบ
   ๑๐.  สาธารณสุขอำเภอเมือง  และ ผอ.รพ.สต.สวาย  เมืองที  ราม  เทนมีย์  เพี้ยราม  บ้านสำโรง  นอกเมือง  เฉนียง  คอโค  สำโรง  แกใหญ่  สลักได
   ๑๑.  สาธารณสุขอำเภอปราสาท  และ ผอ.รพ.สต.ตาเบา   ปรือ
   ๑๒.  โรงพยาบาลสุรินทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีรถไฟ  กรุงศรีนอก  สุริยกานต์


งานพัฒนาคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุชขจังหวัดสุรินทร์


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 25-11-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1881
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com