เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมการบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะโรงพยาบาล
ไฟล์แนบ:JSPV7PC.jpg
เรียน ผอ.รพศ,ผอ.รพช.และสสอ.ทุกแห่งด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จะจัดการอบรมเรื่อง เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการขยะโรงพยาบาล มีรายละเอียด ตาม file ที่แนบมาด้วยแล้ว หากมีผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.สุรินทร์
โพสต์โดย : พันจ่าตรีสายันต์ แสวงสุข วันที่โพสต์ : 22-11-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1168
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com