เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเสริมศักยภาพ ผอ.รพ.สต. ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๔ ระยะที่ ๑
ไฟล์แนบ:VJ6FF9S.pdfNS7HBS9.zip
เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์  สสอ.ทุกแห่ง

          ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขเขต ๑๔ กำหนดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเสริมศักยภาพ ผอ.รพ.สต.      ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๔ ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๔ –  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ โรงแรมกรีนเนอรี่  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  ขอให้ผู้เข้าอบรมมาขึ้นรถเดินทางวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๔.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หากประสงค์จะเดินทางด้วยตนเองไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้  การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการอบรม และแต่งชุด Cow Boy คืนวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   ขอให้ส่ง portfolio,,  วันแรกของการอบรม          

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 10-11-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1153
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com