เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข
ไฟล์แนบ:IV1SHG4.pdfKHU9UZB.xlsTXLLIQU.xls
เรียน ผู้อำนวยการ รพศ.,รพช./สสอ./รพ.รวมแพทย์(หมออนันต์)/รพ.สุรินทร์รวมแพทย์
 


                    สนย.เชิญประชุมโครงการพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสาธารณสุข ที่ รร.สบายโฮเต็ล อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 พย.2554 รพศ./รพช./สสอ./รพ.เอกชน แห่งละ 1 คน ส่งชื่่่อได้ที่ศูนย์ ICT สสจ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2554  และขอให้สำรองที่พักเองตามแบบตอบรับ  ทั้งนี้ขอให้จัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ราย รพ. และสำหรับ สสอ. ขอให้จัดเก็บข้อมูลราย รพ.สต. ส่งให้จังหวัด 1 ชุด ในรูปแบบไฟล์ excel (ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่ e-mail 024surin@gmail.com )และนำข้อมูลดังกล่าวไปในวันประชุมด้วย 

(รายละเอียดและแบบฟอร์มการจัดเก็บ ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044 518402-5 ต่อ 232


โพสต์โดย : มโหธร ผลสมหวัง วันที่โพสต์ : 05-10-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1128
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com