เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญครูพี่เลี้ยงอบรม ผอ.รพ.สต.เขต 14 รุ่นที่ 2 ประชุมเตรียมความพร้อม
ไฟล์แนบ:IDRQ5IJ.pdf
เรียน    ผอ.รพ.สนม  ชุมพลบุรี  สสอ.จอมพระ  ลำดวน  พนมดงรัก
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมศรีไผท สสจ.สุรินทร์


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 28-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1278
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com