เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมทางไกลผ่าน e-Conference
ไฟล์แนบ:CCF19092554_00000.pdf
ขอเชิญ  ผอ.รพศ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ปราสาท , ท่าตูม , สังขะ
ประชุมทางไกล เรื่อง "การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล" โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 13:00 น. - 16:30 น.  ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 19-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 909
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com