เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การอบรมหลักสูตร ผอ.รพ.สต
ไฟล์แนบ:PVUK6K1.docVIYB5RA.pdf
เรียน  สสอ.ทุกแห่ง

     ตามที่สำนักงานสาธารณสุขเขต 14  กำหนดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเสริมศักยภาพ ผอ.รพสต. ปี 2554 - 2555 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 1 วันที่ 19 - 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ขอให้ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 มาขึ้นรถเดินทางวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 04.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ หากประสงค์เดินทางด้วยตนเองไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้  การแต่งกายชุดสุภาพตลอดการอบรม และแต่งชุด Cow Boy คืนวันที่ 20 กันยายน 2554 ( ส่ง Portfolio 1-4 วันแรกของการอบรม )

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 15-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1287
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com