เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนแผนสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:YF9A5T2.pdf
เรียน ผอ.รพ. และ สสอ.ทุกแห่ง  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างและขับเคลื่อนแผนสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2554 27-28 กันยายน 2554 ณ ห้องรัตนบุรี โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 15.00-20.00 พื้นที่ตำบล/หมู่บ้านต้นแบบของอำเภอทุกอำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน/ตำบล
จัดนิทรรศการการสร้างและขับเคลื่อนแผนสุขภาพชุมชน และ รพ.สุรินทร์ ,สังขะ,ชุมพลบุรี, รพ.สต.ของอำเภอศรีณรงค์
จัดนิทรรศการสถานบริการ 3 ดี โดยสนับสนุนค่าจัดนิทรรศการชุดละ 2,000 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 08.00-16.00 น. งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงของหมู่บ้านต้นแบบ การแสดงของชมรม อสม.
การอภิปรายหมู่ การนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ และการประกวดนิทรรศการ
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 13-09-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1133
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com