เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเพื่อพัฒนาการเป็นทีมประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับเขต ๑๔
ไฟล์แนบ:NWC34SB.pdfU3J8GNG.pdf7K2DULF.pdf
เรียน     ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ชุมพลบุรี,ปราสาท,สนม  และ สสอ.ลำดวน,จอมพระ,สังขะ

     ขอเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานท่าน (ตามรายชื่อ) เข้าประชุมเพื่อพัฒนาการเป็นทีมประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับเขต ๑๔  ในวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๓๐ น.  ณ ไร่กุสุมา  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
    
  งานพัฒนาคุณภาพบริการ
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 06-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1617
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com