เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต ๑๔ (QA)
เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธินเรียน      ผอ.รพ.สุรินทร์   ผอ.รพช.ทุกแห่ง   รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
       
        ขอเชิญหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต ๑๔ เยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) ของเขตสุขภาพนครชัยบุรินทร์ ดังนี้
        วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔          โรงพยาบาลรัตนบุรี
        วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔          โรงพยาบาลสำโรงทาบ
        วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔        โรงพยาบาลศีขรภูมิ
กรุณาแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมฯ ได้โดยตรงกับ โรงพยาบาลดังกล่าว ตามวันเวลา ที่กำหนด
     

    งานพัฒนาคุณภาพบริการ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 05-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1136
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com