เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุม
ไฟล์แนบ:CU1VET1.7z
เรียน รพช.ทุกแห่ง

             ขอเชิญหัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเตรียมเรื่องการประชุมวิชาการ HA จังหวัดสุรินทร์ในเดือน สิงหาคม 2554 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 01-07-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1028
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com