เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (คปสจ.) ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2554
ไฟล์แนบ:ZEI3857.doc
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (คปสจ.) ครั้งที่  8  ปีงบประมาณ  2554

วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554
ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 29-06-2554 จำนวนผู้อ่าน : 2249
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com