เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์   สสอ.ทุกแห่ง

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมอบนโยบาย ทิศทาง และชี้แจงแนวคิดการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
                ๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ๑ คน
                ๒. สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ๆ ละ ๑ คน
                ๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ คน
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจากต้นสังกัด แจ้งชื่อผู้เข้าประชุมที่งานสนับสนุนบริการสุขภาพ ทาง Email : surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔


โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 20-04-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1424
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com