เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 4-5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ไฟล์แนบ:TUUJQDT.zip
เรียน  ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  สสอ.ทุกแห่ง
         ขอเชิญผู้บริหารประกอบด้วย
         1.ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง 
         2.สสอ.ทุกแห่ง
        ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 4-5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักจากต้นสังกัด
       
        งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 30-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1276
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com