เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมติดตามโครงการ (ROF) ของชมรม รพ.สต.เขต ๑๔
ไฟล์แนบ:9G9HG2A.pdf
เรียน  สสอ.ปราสาท  บัวเชด  จอมพระ

ขอเชิญ กลุ่มเป้าหมายประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รพ.สต.ด้านการดูแลครอบครัว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ รพ.สต.กันตรวจระมวล  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 

โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 29-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1230
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com