เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูล OP/PP Individual
เรียน สสอ.รายชื่อแนบท้าย

เรียน สสอ.กาบเชิง/เมือง/ชุมพลบุรี/ท่าตูม/บัวเชด/ปราสาท/พนมดงรัก/เขวาสินรินทร์/ลำดวน/ศรีณรงค์/ศีขรภูมิ/สังขะ/สำโรงทาบ

        เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการให้บริการและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคลของหน่วยบริการปฐมภูมิ (ปรับข้อมูลเพื่อการอุทธรณ์ ปี 2553)เฉพาะหน่วยบริการที่มีผลการตรวจสอบข้อมูลปี 2553 ต่ำ (รายชื่อแนบท้าย รพ.สต.ละ 2 คน) ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ขอให้นำฐานข้อมูล ปี 2553 และโปรแกรมที่ใช้ดังกล่าว รวมทั้งนำคอมพิวเตอร์ และสายต่อพ่วงมาด้วย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ 
วันที่ 16-17 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์
ลำดับที่ รหัส อำเภอ หน่วยบริการ
1 13857 กาบเชิง สอ.บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 02 ตำบลคูตัน
2 13858   สอ.บ้านสกล หมู่ที่ 08 ตำบลตะเคียน
3 03171   สอ.บ้านเกษตรถาวร หมู่ที่ 05 ตำบลด่าน
4 03169   สอ.ต.คูตัน หมู่ที่ 01 ตำบลคูตัน
5 03168   สอ.บ้านปราสาทเบง หมู่ที่ 06 ตำบลกาบเชิง
6 03273 เขวาสินรินทร์ สอ.ต.บึง หมู่ที่ 05 ตำบลบึง
7 03114 ชุมพลบุรี สอ.บ้านโพนม่วง หมู่ที่ 07 ตำบลไพรขลา
8 03122   สอ.ต.หนองเรือ หมู่ที่ 05 ตำบลหนองเรือ
9 03112   สอ.ต.นาหนองไผ่ หมู่ที่ 08 ตำบลนาหนองไผ่
10 13850   สอ.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ หมู่ที่ 03 ตำบลนาหนองไผ่
11 03118   สอ.บ้านยางบ่ออี หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองบัว
12 03119   สอ.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน หมู่ที่ 02 ตำบลสระขุด
13 03113   สอ.ต.ไพรขลา หมู่ที่ 04 ตำบลไพรขลา
14 03138 ท่าตูม สอ.ต.ทุ่งกุลา หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งกุลา
15 03132   สอ.บ้านปรีง หมู่ที่ 10 ตำบลบะ
16 03131   สอ.ต.บะ หมู่ที่ 03 ตำบลบะ
17 03136   สอ.ต.บัวโคก หมู่ที่ 08 ตำบลบัวโคก
18 03123   สอ.ต.กระโพ หมู่ที่ 01 ตำบลกระโพ
19 03133   สอ.ต.หนองบัว หมู่ที่ 02 ตำบลหนองบัว
20 03125   สอ.บ้านตากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลกระโพ
21 13865 บัวเชด สอ.บ้านรุน หมู่ที่ 07 ตำบลอาโพน
22 03258   สอ.บ้านหนองโจงโลง หมู่ที่ 06 ตำบลตาวัง
23 03151 ปราสาท สอ.บ้านปรือ หมู่ที่ 01 ตำบลปรือ
24 03159   สอ.บ้านไทร หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านไทร
25 03164   สอ.ต.บ้านพลวง หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านพลวง
26 03154   สอ.ต.หนองใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองใหญ่
27 03166   สอ.ต.สมุด หมู่ที่ 07 ตำบลสมุด
28 03163   สอ.ต.ตานี หมู่ที่ 08 ตำบลตานี
29 03155   สอ.บ้านปลัด หมู่ที่ 04 ตำบลหนองใหญ่
30 14876   สอ.บ้านมะเมียง หมู่ที่ 04 ตำบลโชคนาสาม
31 03167   สอ.ต.ประทัดบุ หมู่ที่ 03 ตำบลประทัดบุ
32 03153 ปราสาท สอ.ต.ตาเบา หมู่ที่ 17 ตำบลตาเบา
33 03160   สอ.ต.โชคนาสาม หมู่ที่ 02 ตำบลโชคนาสาม
34 13856   สอ.ต.ปราสาททนง หมู่ที่ 08 ตำบลปราสาททนง
35 03262 พนมดงรัก สอ.บ้านอุโลก หมู่ที่ 10 ตำบลบักได
36 03261   สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 01 ตำบลบักได
37 03264   สอ.ต.จีกแดก หมู่ที่ 01 ตำบลจีกแดก
38 03265   สอ.ต.ตาเมียง หมู่ที่ 01 ตำบลตาเมียง
39 10222   สอ.บ้านอำปึล หมู่ที่ 06 ตำบลบักได
40 03263   สอ.โคกกลาง หมู่ที่ 01 ตำบลโคกกลาง
41 03109 เมือง สอ.ต.แสลงพันธ์ หมู่ที่ 01 ตำบลแสลงพันธ์
42 03094   สอ.ต.สลักได หมู่ที่ 01 ตำบลสลักได
43 03096   สอ.บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 09 ตำบลตาอ็อง
44 03239 ลำดวน สอ.ต.อู่โลก หมู่ที่ 05 ตำบลอู่โลก
45 03241   สอ.ต.ตรำดม หมู่ที่ 01 ตำบลตรำดม
46 03269 ศรีณรงค์ สอ.บ้านเกาะตรวจ หมู่ที่ 08 ตำบลตรวจ
47 03266   สอ.ต.ณรงค์ หมู่ที่ 06 ตำบลณรงค์
48 03219 ศีขรภูมิ สอ.ต.กุดหวาย หมู่ที่ 08 ตำบลกุดหวาย
49 10219 สังขะ สอ.บ้านตาแตรว หมู่ที่ 12 ตำบลตาตุม
50 13863   สสช.คะนา หมู่ที่ 07 ตาตุม
51 03237   สอ.ทับทิมสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา
52 03236   สอ.ต.เทพรักษา หมู่ที่ 06 ตำบลเทพรักษา
53 03226   สอ.ต.ดม หมู่ที่ 01 ตำบลดม
54 03271 สำโรงทาบ สอ.ต.ศรีสุข หมู่ที่ 01 ตำบลศรีสุข
55 03244   สอ.ต.กระออม หมู่ที่ 01 ตำบลกระออม
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 14-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1658
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com