เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมการเรียกใช้ฐานข้อมูลจากระบบ Data Center
ไฟล์แนบ:WP7ID9B.pdf

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานใน สสจ.สุรินทร์

เชิญประชุมรับฟังการชี้แจงโครงสร้างฐานข้อมูล การเรียกใช้ข้อมูลจากระบบ Data Center โดยบริษัทผู้ดูแลระบบ บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ จำกัด ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ สสจ.สุรินทร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ผู้ประกาศข่าว
โพสต์โดย : นวลจันทร์ แย้มศรี วันที่โพสต์ : 08-03-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1349
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com