เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไฟล์แนบ:XTM45TK.xls
เรียน  ผอ.รพ.สุรินทร์   ผอ.รพช.ทุกแห่ง และ สสอ.ทุกแห่ง                      
                         ขอเชิญท่านประชุมข้อราชการเร่งด่วนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในวันที่ 21 มกราคม 2554  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ และขอให้ สสอ.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบนี้ ส่งงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ทางอีเมล์ surinpho.qa@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554 ก่อนเวลา 16.30 น.
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 20-01-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1227
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com