เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยปฐมภูมิ
ไฟล์แนบ:MGUP8PF.pdf
เรียน   ผอ.รพ.สุรินทร์  ผอ.รพช.ทุกแห่ง  สสอ.ทุกแห่ง 
        ด้วย ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ภาคอีสานใต้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยนักบริการปฐมภูมิ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๔ ในวันศุกร์และวันเสาร์ ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
           จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรโควตาจำนวน ๒ ทีม ๆ ละ ๒-๓ คน (ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ผู้สมัครรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พัก รับสมัครภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ส่งใบสมัครมายังงานสนับสนุนบริการสุขภาพ สสจ.สุรินทร์ เพื่อคัดเลือกทีมเข้าอบรม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 13-01-2554 จำนวนผู้อ่าน : 1191
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com