เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล การสื่อสารทางไกล ของ รพ.สต. เป้าหมาย ปี 2554
เรียน  สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  ขอเชิญ สสอ.และ ผอ.รพ.สต. ประชุมการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูล การสื่อสารทางไกล ของ รพ.สต. เป้าหมาย ปี 2554 จำนวน 175 แห่ง และขอให้ท่านนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย
 
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 17-12-2553 จำนวนผู้อ่าน : 1678
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com