เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมงบไทยเข้มแข็ง โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ไฟล์แนบ:HEMVBT1.pdfMSEQZDA.zip3F7MNTV.zip
เรียน สสอ.ทุกแห่งขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 34 แห่งๆ ละ 1 ท่าน ประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือในการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลการรักษาพยาบาล ปรับภาพลักษณ์ และการจัดทำระบบสื่อสารทางไกล ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 . ณ ห้องประชุมศรีไผท ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
โพสต์โดย : ธนะสิทธิ์ ขาวงาม วันที่โพสต์ : 01-11-2553 จำนวนผู้อ่าน : 1791
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com