เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ และมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ปี แห่งการพัฒนา”
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
        และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

        ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและมหกรรม การแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)
ประจำปี 2561 ภายใต้Theme “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ปี แห่งการพัฒนา” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561
        ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน 
                1.เชิญชวนให้บุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.moph.go.th
                   ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
                2.ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://2030157.102.32/register
                   ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 - 2 กรกฎาคม 2561
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 03-05-2561 จำนวนผู้อ่าน : 129
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com