เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. สสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสสจ.สุรินทร์       
        ด้วย สวรส.  จะจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวันที่  15 มกราคม 2561  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
        ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุม โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.hrsi.or.th/register/meeting1 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน(รับเพียง 300 คน) ปิดรับสมัครภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม
โพสต์โดย : รัชมงคล พุ่มคุ้ม วันที่โพสต์ : 27-12-2560 จำนวนผู้อ่าน : 257
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com