เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา แบบไม่สัมผัสกระจกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1เครื่อง รพ.กาบเชิง
 จังหวัดสุรินทร์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
จัดซื้อครภุัณฑ์การแพทย์  ตามโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันลูกตา
แบบไม่สัมผัสกระจกตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน   1เครื่อง   รพ.กาบเชิง

โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 25-10-2560 จำนวนผู้อ่าน : 143
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com