เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ""
ไฟล์แนบ:BU5A59E.pdf

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง /เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
                               ด้วยสถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดโครงการอบรม "เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ท่านาสามรถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
                                                                                                        
                                                                                                                                                  ขอบคุณคะ
โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 18-10-2560 จำนวนผู้อ่าน : 345
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com