เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนร่วมเข้าประกวด ครุภัณฑ์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
ไฟล์แนบ:49B2UH1.pdfBR4CB7L.pdf78Q3ELD.pdf
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนร่วมเข้าประกวด  ครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ รพ.ลำดวน 
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 02-08-2560 จำนวนผู้อ่าน : 105
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com