เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ไฟล์แนบ:Y5HWIKL.pdf1U38EC4.pdfMKZWTQ9.pdf
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดราคาซื้อ ครุภณัฑ์การแพทย์.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล . .จำนวน.2.เครื่อง..รพ.ชุมพลบุรี 
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 17-07-2560 จำนวนผู้อ่าน : 244
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com