เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง และยกระดับความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบ:K6VXJFQ.pdf
 เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท.ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง

                การเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและยกระดับความปลอดภัย และตอบสนองต่อมาตรการของนายกรัฐมนตรี ในการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
                         1. ให้ตรวจสอบสภาพของกล้องวงจรปิด (CCTV)
                         2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หากมีการตรวจสอบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ มีกล้องวงจรปิด (CCTV) แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆเป็นผู้รับผิดชอบและจัดทำหนังสือชี้แจงสาเหตุ และให้มารายงานในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดประชุมทุกเดือน


                                                                               

โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 26-06-2560 จำนวนผู้อ่าน : 255
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com