เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบรายงาน Health Data Center โดยใช้โปรแกรม eh
ไฟล์แนบ:C7L4P3T.pdf6RYFMEW.pdf2FTYM4Y.pdf
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง


        
ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากระบบรายงาน Health Data Center
โดยใช้โปรแกรม eh ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

        ในการนี้ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 


        รายละเอียด
หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

** หมายเหตุ  จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมในภายหลัง **

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               สสจ.สุรินทร์
    โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ชัชณัฐกานต์ เกตุคำภา วันที่โพสต์ : 08-06-2560 จำนวนผู้อ่าน : 1129
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com