เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญบุคลขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Analysis and Scientific Writing Workshop รุ่นที่ 6
ไฟล์แนบ:9KKQP1Y.zip
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ใน สสจ.สุรินทร์

               ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Data  Analysis and Scientific Writing Workshop” รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

             ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ ในหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามแนบนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 02-06-2560 จำนวนผู้อ่าน : 455
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com