เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
ไฟล์แนบ:FNAXH6A.zip
 
เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท.ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุข  ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2560 ณ. เซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.digitaljournals.org/pubnetmoph/present_academic7 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 11 กรกฎาคม 2560  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-05-2560 จำนวนผู้อ่าน : 820
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com