เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2559
ไฟล์แนบ:7L8PKUX.pdf
  เรียน ผอ.รพศ. ผอ.รพท.ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง
 
    ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติ
ด้านสุขภาพ ได้เจ้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันประชาชนเป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานพึงตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการคุ้มครองความลับ (Confidentiality) และความเป็นส่วนตัว (Privacy)
พร้อมระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลผู้ป่วยจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีความจำเป็นและสมควร สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง " แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติด้านสุขภาพ" ผ่านทาง  URL : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/088/12.PDF 
 
 
โพสต์โดย : มยุรี ยอดเยี่ยม วันที่โพสต์ : 22-05-2560 จำนวนผู้อ่าน : 261
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com