เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมสอบราคาเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมสอบราคาซื้อเครื่องนิ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ.ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร.จำนวน.๑.รายการ..รพ.ท่าตูม
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 04-05-2560 จำนวนผู้อ่าน : 161
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com