เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ไฟล์แนบ:PPANSWF.zip
 เรียน ผู้สนใจ

             คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยและมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในวันที่  20 – 21 เมษายน 2560 ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 ตึกคุรุศาสตร์ ส่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์/โทรสาร 0 4404 1505   ดาวโหลดแบบตอบรับและกำหนดการอบรม ตามเอกสารที่แนบนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 18-04-2560 จำนวนผู้อ่าน : 439
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com