เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ระบบเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1,2 ปี2560
ไฟล์แนบ:HLZVLHW.pdfHPSP55A.pdf
ฐานข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1,2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ 2560
วัตถุประสงค์
   เพื่อต้องการให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 19-03-2560 จำนวนผู้อ่าน : 212
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com