เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การจัดหาและคัดเลือกเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบ:APMRUMW.pdf
เรียน ผู้สนใจ

        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาและคัดเลือกเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัด จอวสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ


งานบริหารเวชภัณฑ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 217,219

โพสต์โดย : ชัชณัฐกานต์ เกตุคำภา วันที่โพสต์ : 09-02-2560 จำนวนผู้อ่าน : 567
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com