เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์( Medical Hub) รอบที่2
  เรียน ผอ.รพช. สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และผู้สนใจ

 
 
      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์( Medical Hub) รอบที่2   หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยโดยผ่านทางเว็ปไซต์ http://www.nrms.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-01-2560 จำนวนผู้อ่าน : 275
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com