เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งปิดระบบรายงาน HDC On Clound ชั่วคราว
 รียน ผอ.รพท / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 
 
        เนื่องจาก ทาง hdc จะดำเนินการปรับโครงสร้างฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวอร์ชั่น 2.2
และปรับการประมวลผลรายงานใน hdc ให้เร็วขึ้น ซึ่งในระหว่างนี้ ระบบอาจจะไม่สามารถใช้งานได้

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


       งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       สสจ.สุรินทร์
       โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ชัชณัฐกานต์ เกตุคำภา วันที่โพสต์ : 23-01-2560 จำนวนผู้อ่าน : 422
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com