เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ระบบประชุมทางไกลจังหวัด-อำเภอ บนเครือข่าย CAT MPLS
ไฟล์แนบ:QPHGAAQ.pdfQX21F9L.pdf
เรียน ผู้ดูแลระบบประชุมทางไกล คปสอ.ทุกแห่งด้วย สสจ.สุรินทร์ ได้ติดตั้งระบบประชุมทางไกลจังหวัด-อำเภอ ครบทุกอำเภอแล้ว (20 ม.ค.2560) สามารถเข้าใช้งานได้ที่ สสอ.ทุกแห่ง
วิธีการใช้งานอยู่ในไฟล์ที่แนบครับ
โพสต์โดย : khomsun khamnu วันที่โพสต์ : 20-01-2560 จำนวนผู้อ่าน : 303
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com