เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่
ไฟล์แนบ:XD92M8R.zip
เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ ทุกแห่ง  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์    สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ รายละเอียดตามที่แนบนี้  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 06-01-2560 จำนวนผู้อ่าน : 365
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com