เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญร่วม ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารบริการครัว.อาหาร.ซักฟอกนึ่งกลาง.พัสดุ รพ.ปราสาท
ไฟล์แนบ:MD1DPCC.pdfC95NS9M.pdf414MC3I.pdf
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมประกวดราคางจ้างก่อสร้างอาคารบริการครัว.อาหาร.ซักฟอกนึ่งกลาง.พัสดุ..จำนวน.1.หลัง.รพ.ปราสาท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูข้อมูลได้ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง www.gprocurement.go.th 
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 23-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 339
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com