เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกทีมช่างจาก CAT เข้าติดตั้ง CAT MPLS ในพื้นที่
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้รับผิดชอบงาน ICT ทุกอำเภอ
ด้วยสสจ.สุรินทร์ ได้รับการประสานจาก CAT เรื่องการติดตั้ง CAT MPLS
โดยมีกำหนดการติดตั้งที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งภายใน 2 สัปดาห์
เริ่มต้นวันที่ 26 ธันวาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จทุกอำเภอ 7 มกราคม 2560

ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จาก CAT ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย


(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ)
โพสต์โดย : khomsun khamnu วันที่โพสต์ : 23-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 338
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com