เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุมทางไกลจังหวัดอำเภอ ครั้งที่ 1/2560
เรียน ผอ.รพศ.สุรินทร์ ผอ.รพท.ปราสาท ผอ.รพช.ทุกท่าน สสอ.ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมได้ที่
http://61.19.69.181:5080/openmeetings/
เริ่มเวลา 09.00 เป็นต้นไป ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน

วีดิโอวิธีการเข้าประชุม
http://youtu.be/wUYwqbzId7k

คู่มือการใช้งานห้องประชุม
http://www.surinpho.go.th/files/3DBC2P.rar

ชมบรรยากาศสดในห้องส่ง
https://www.youtube.com/watch?v=Y6CbKmBTMUQ

ชมการประชุมสดผ่าน youtube
https://www.youtube.com/channel/UCyzBo4a2zZGNQgvNNnyhAOQ/live

โพสต์โดย : khomsun khamnu วันที่โพสต์ : 20-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 354
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com