เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน
ไฟล์แนบ:JAMJE47.pdfPHDM7AM.pdfR6436JL.pdf
ขอเชิญร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน..จำนวน.1.รายการ..รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ.80.พรรษา ดูข้อมูลได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ www.gprocurement.go.th ขอเชิญร่วมประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน..จำนวน.1.รายการ..รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ.80.พรรษา ดูข้อมูลได้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้ www.gprocurement.go.th
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 19-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 305
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com