เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น
ไฟล์แนบ:35ZAMIJ.pdfVHKFILR.pdf3JR14GW.pdf
สสจ สุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย   เป็นอาคาร  คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006   ตารางเมตร  โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง (72.12.14.03 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูข้อมูลได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง www.gprocurement.go.thสสจ สุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,006 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง (72.12.14.03 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูข้อมูลได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง www.gprocurement.go.th
โพสต์โดย : บัณฑิต ไพรวัน วันที่โพสต์ : 19-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 296
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com