เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภอบักได จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง
ไฟล์แนบ:AF2BFP6.pdf
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทุกท่าน ตามที่ ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะ ภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบักได อำเภอบักได จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง  ตามที่แนบเอกสารนี้มาแล้ว
โพสต์โดย : นายสาธิพัฒน์ หวังสุดดี วันที่โพสต์ : 06-12-2559 จำนวนผู้อ่าน : 335
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com