เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสังขะตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
เรียน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ตามที่ ร่างประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ  เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ  8,250   ตารางเมตร  โรงพยาบาลสังขะตำบลสังขะ   อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ตามที่แนบเอกสารนี้มาแล้ว
โพสต์โดย : นายสาธิพัฒน์ หวังสุดดี วันที่โพสต์ : 28-11-2559 จำนวนผู้อ่าน : 287
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com