เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่
ไฟล์แนบ:EXLJ3CP.zip
เรียน ผู้สนใจ

              ด้วยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 เรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น  ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ  ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย  โดยดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 16-11-2559 จำนวนผู้อ่าน : 770
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com